Kunstgræsbane i Vinderup er endelig en realitet!

Efter 8 års arbejde, med en ide og en beskrivelse af ønsket om kunstgræsbane i Vinderup kontaktede 2 trænere tilbage i 2013 den daværende bestyrelse i Vinderup IK omkring dette.

Bestyrelsen greb ideen med det samme og sat en masse undersøgelser i gang men både den økonomiske del, men og jordbundsprøver o.lign. for at være helt klar til den officielle ansøgning om midler fra Holstebro Kommune.

Med et ønske om en kommunal bane, blev ansøgningen sendt en sammen med både budgetter, jordbundsundersøgelser og alt nødvendige information, for at Holstebro Kommunes Kultur og Fritidsudvalg skulle tilgodese netop vores lille plet på kommune kortet.

Sammen med ansøgning fuldte også tilkendegivelser fra naboklubberne, Ejsing BK, Sevel/Mogenstrup IF, Herrup IF, lykkedes det at få hul igennem og der blev dengang afsat 15 mio. til 3 baner i Holstebro Kommune.

Der blev dog ikke sat navne på hvilken klubber som skulle have midlerne, da der tidligt blev stillet spørgsmålstegn fra politiks side om både det miljømæssige og nødvendigheden i at skulle udvide med så mange baner i kommunen. Tiden gik og puljen blev kraftigt reduceret til 10 mio. da pengene mente brugt bedre andre steder. Dette stoppede dog ikke arbejdet fra både Vinderup IK og de lokale politikere, som blev ved med at holde presbolden på netop kunstgræs for at kommunen, som jo gerne vil være elitesports kommunen, ikke skulle komme for langt bagud i forhold til at have de nødvendige faciliteter for at kunne opnå dele af sit mål.

Foråret 2020 bød på en åbning og den blev grebet med det samme af en beslutningsdygtig bestyrelse og et hurtigt nedsat udvalg. Der blev indhentet alle de nødvendige miljø rapporter fra både ind- og udland for at bevise den yderst minimale risiko for forurening, som nærmest er = 0 og dertil en masse tiltag for yderligere at kunne mindske risikoen for at det brugte granulat kom ud andre steder en på den bane det skulle bruges.

De indsendte forslag blev modtaget med stor glæde hos Kultur og Fritids udvalget, som efterfølgende fik netop disse tiltag vedtaget hos politisk side og derved blev ideen om Kunstgræs i Vinderup for alvor vakt til live igen.

Der blev endnu engang indsendt ansøgninger, forslag og budgetter i foråret 2020 og på et møde i juni 2020, faldt der endelig dom over hvilke klubber der skulle have del i midlerne som havde været afsat i efterhånden 5 år.

Det blev til midler til både Vinderup IK, Måbjerg IF og Mejdal/Halgård fodbold. Dog kom klubberne ikke helt i mål, da der jo både skulle indsamles op imod 1 mio. pr. bane hos den enkelte klub for at det kunne blive en realitet og dertil skulle der yderligere kæmpes for driftsmidler.

På punktet om driftsmidler blev der igen kæmpet en brav kamp fra kunstgræs i Vinderup udvalgets side og der blev indsendt flere forslag omkring dette – herunder blev andet muligheden for, at klubberne selv skulle stå for driften og vedligehold i stedet for at overlade det til en meget dyrere løsning, samt at der fra Vinderup IK og de andre involverede klubber var en klar overbevisning om, at vi selv kunne vedligeholde baner billigere, bedre og oftere end en evt. offentlig løsning.

Dette kom endelig på plads i løbet af marts/april måned 2021 til trods for at midlerne også var sat fra i budgettet til dette helt tilbage i 2015.

Herefter gik det stærkt – udarbejdelse af projekt, byggeansøgning osv. Blev færdiggjort ultimo maj – tilbuddene kom ind ultimo Juni og ultimo august startede grave arbejdet. Derudover blev der fra kunstgræsudvalgets side kæmpet indædt henover sommeren 2021 for at samme midler nok ind til at projektet, trods en masse modvind, kunne stå færdig slut 2021.

Projektet står klar til brug medio november 2021 og både kunstgræs udvalget, klubbens medlemmer og de lokale politikere står med en stor forløsning og kæmpe over at det er lykkes og vi nu kan tilbyde udendørs fodbold hele året og ikke længere give begrænsninger grundet vand, som vi i mange år har kæmpet med på Vinderup IK’s anlæg.

VIK takker alle de mange frivillige og sponsorerne som har gjort denne drøm til virkelighed. Der er lagt uanede mange timer i det og der er støttet op fra både virksomheder, men også fra utroligt mange private.

Vi ses på boldbanerne..

 

Med venlig hilsen

 

Vinderup IK bestyrelse og kunstgræsudvalg.